Contributie

Zoals ook bij andere verenigingen gebruikelijk is, betalen onze leden contributie.De contributie per huishouden bedraagt € 25,00 per jaar. Onder een huishouden wordt verstaan 1 of 2 volwassenen met eventueel hun kinderen. Alleenstaanden zonder kinderen betalen € 12,50 per jaar.

De contributie voor het komende verenigingsjaar wordt in de jaarvergadering vastgesteld. 

 

 

De jaarvergadering wordt eind april gehouden. Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april.

De contributie dient betaald te worden in de maand mei voor het komende verenigingsjaar. Bij voorkeur per jaar betalen, dat voorkomt veel administratieve rompslomp.

Als je in de loop van het verenigingsjaar lid wordt, dan zal de penningmeester je benaderen over het te betalen bedrag voor de rest van dat jaar.

Vragen over dit onderwerp? Dan graag even contact opnemen met de penningmeester.